Aktualności 2019-04-03T22:12:07+02:00
2406, 2020

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dnia 29.05.2020r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, znak: RŚP-II.6220.13.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w preferowanym wariancie nr 2a.

1610, 2019

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 16.10.2019r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1010, 2019

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 10.10.2019r. złożono do Burmistrza  Miasta i Gminy Opatów wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa jednojezdniowej drogi krajowej 74, klasy GP łączącej DK9 i DK74 (łącznik północny) w ramach zadania: Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK9.

1305, 2019

Konsultacje społeczne

W dniu 07.05.2019 r. w godzinach od 12:00 do 16:30 w Opatowskim Ośrodku Kultury ul. Partyzantów 13B, 27-500 Opatów odbyły się konsultacje społeczne. Zainteresowane strony miały możliwość zapoznania się z projektowanymi rozwiązaniami… więcej informacji w zakładce Konsultacje społeczne

303, 2019

Podpisanie umowy

W dniu 30.10.2018 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez GDDKiA Oddział w Kielcach zawarł umowę z Firmą PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie na realizację prac projektowych pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem – w imieniu i na rzecz inwestora – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Budowa jednojezdniowej drogi krajowej 74, klasy GP łączącej DK9 i DK74 (łącznik północny) w ramach zadania: Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK9.

Ostatnia Modyfikacja: środa 24 czerwca 2020, 14.16.56