Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 10.10.2019r. złożono do Burmistrza  Miasta i Gminy Opatów wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa jednojezdniowej drogi krajowej 74, klasy GP łączącej DK9 i DK74 (łącznik północny) w ramach zadania: Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK9.

2020-06-24T14:16:58+02:00
Ostatnia Modyfikacja: środa 24 czerwca 2020, 14.16.56