Kontakt 2019-04-24T15:08:20+02:00

Kontakt

ZAMAWIAJĄCY:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce
tel. centr. (41) 34 03 900
https://www.gddkia.gov.pl/pl/242/gddkia-kielce

KIEROWNIK PROJEKTU:

Paulina Haba
e-mail: phaba@gddkia.gov.pl
tel. (41) 34 03 913

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Promost Consulting sp. z o.o. sp. k.
Oddział w Kielcach
ul. Wesoła 37B/4
25-363 Kielce
tel. (41) 348 02 61
www.promost.pl

KIEROWNIK PROJEKTU:

Agnieszka Żaba-Żabińska
e-mail: zabinska@promost.pl
tel. (41) 348 02 61 wew. 25

Ostatnia Modyfikacja: środa 24 czerwca 2020, 14.16.56