Konsultacje społeczne 2019-06-13T08:25:16+02:00

W dniu 07.05.2019 r. w godzinach od 12:00 do 16:30 w Opatowskim Ośrodku Kultury ul. Partyzantów 13B, 27-500 Opatów odbyły się konsultacje społeczne. Zainteresowane strony miały możliwość zapoznania się z projektowanymi rozwiązaniami, Projektanci odpowiadali na pytania i wyjaśniali wszelkie niejasności. O godzinie 17:00 odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli GDDKiA oraz Burmistrza Miasta i Gminy Opatów. Po części informacyjnej, mającej na celu zapoznanie przybyłych z projektowaną inwestycją nastąpiła część dyskusyjna w czasie której Inwestor i Projektant odpowiadali na pytania zebranych. W trakcie spotkań udostępniano Ankietę, którą należy przesłać na adres Inwestora, Wykonawcy lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych >> OGŁOSZENIE

Ankieta do pobrania >> ANKIETA

Stadium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami
Koncepcji Programowej >> TOM I UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

Ostatnia Modyfikacja: środa 24 czerwca 2020, 14.16.56