Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 16.10.2019r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2020-06-24T14:16:45+02:00
Ostatnia Modyfikacja: środa 24 czerwca 2020, 14.16.56