Materiały projektowe 2019-04-25T07:03:55+00:00

Materiały projektowe

Orientacja inwestycji

Plan sytuacyjny inwestycji na mapie ortofoto i mapie ewidencyjnej

Wariant nr 1

Wariant nr 2

Plan sytuacyjny inwestycji na mapie zasadniczej

Wariant nr 1

Wariant nr 2

Poniżej zamieszczone zostały linki do pobrania materiałów skompresowanych (*.zip) w wysokiej rozdzielczości (format plików *.pdf)

Udostępnione materiały mają charakter roboczy

Ostatnia Modyfikacja: czwartek 13 Czerwiec 2019, 08.25.16