Materiały projektowe 2019-04-25T07:03:55+02:00

Materiały projektowe

Orientacja inwestycji

Plan sytuacyjny inwestycji na mapie ortofoto i mapie ewidencyjnej

Wariant nr 1

Wariant nr 2

Plan sytuacyjny inwestycji na mapie zasadniczej

Wariant nr 1

Wariant nr 2

Poniżej zamieszczone zostały linki do pobrania materiałów skompresowanych (*.zip) w wysokiej rozdzielczości (format plików *.pdf)

Udostępnione materiały mają charakter roboczy

Ostatnia Modyfikacja: środa 24 czerwca 2020, 14.16.56